Home

Search Our Site

Houvast bij crisis

 

24/7-crisisondersteuning, direct beschikbare kennis, hulp en informatie en een uitgebreid netwerk van professionals in crisismanagement en crisiscommunicatie.

Alles onder één knop. Precies díe knop die niet standaard in uw telefoon zit. De “de-juiste-mensen-op-de-juiste-plaats-knop”.
Met onze partners, gespecialiseerd in Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO) en andere vormen van preparatie, bieden wij 24/7-crisisondersteuning aan (bestuurders en) organisaties zoals (semi)overheidsorganisaties, commerciële bedrijven, onderwijs- en zorginstellingen, hulpverleningsinstanties, verenigingen en stichtingen. Kortom, (iedere bestuurder van) iedere organisatie die ooit in een crisissituatie terecht kan komen.
U kunt bij ons een abonnement afsluiten waarna onze crisisprofessionals 24/7 voor u klaar staan om u bij te staan bij iedere vorm van acute crisis of incident.

Binnen één uur na uw crisismelding ontvangt u van ons:

  • Een analyse/mediascan (telefonisch en per mail):
    • Een samenvatting van “wat er speelt” omtrent uw crisissituatie in de (sociale) media.
  • Een crisisadvies (telefonisch en per mail):
    • Hoe kan de schade zoveel mogelijk beperkt worden en welke inzet is nodig om de crisis te gaan beheersen.

De Crisiscentrale is een product van Crisisinterventiedienst BV.
Betrouwbaarheid, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn onze leidende waarden.


crisiscentrale logo

Voor welk type crisis zijn wij inzetbaar?

Als er brand uitbreekt, er ingebroken is of iemand in acute gezondheidsproblemen is – bel je 112. De meldkamer stuurt vervolgens een of meerdere professionele hulpdiensten van de politie, brandweer en/of medische hulpverlening ter plaatse. Acute hulpverlening is gelukkig overzichtelijk en goed geregeld in Nederland. Maar wat als u in een crisissituatie terecht komt? Wat heeft u nodig als een voorval, ongeluk of probleem in uw eigen organisatie groter wordt en het voortbestaan van uw organisatie bedreigt?

Wanneer er sprake is van een situatie waarbij de effecten van een calamiteit zo groot zijn dat een eigen aanpak nodig is om gevolgschade bij burgers, medewerkers en nabestaanden te beperken, spreken we van een crisis. Experts van de crisiscentrale kunnen u helpen met het organiseren van effectieve gevolgschadebeperking. Wij zijn hierbij met name sterk in het sociaal-maatschappelijke aspect, waarbij we met oog op strategische positionering en aandacht voor de getroffenen uw organisatie kunnen helpen om door de crisis heen te komen.

Niemand heeft alle kennis. Maar veel crisisprofessionals samen weten meer dan één. Samen hebben wij veel praktijkervaring. Ons netwerk van kennis, hulp en informatie op dit soort cruciale momenten en in de nafase verenigt haar krachten in de Crisiscentrale.