Organisaties

Search Our Site

Voor ondernemers, bestuurders en organisaties

Organisaties die in een crisis terechtkomen hebben vaak niet de capaciteit en voldoende expertise in huis om een crisis onder controle te krijgen. Ook in de fase ná een crisis (de nafase) komt er vaak nog veel op een organisatie af, zowel organisatorisch als communicatief. Zeker als er getroffenen zijn gevallen en emotiemanagement moet plaatsvinden. Uit ervaring weten wij dat iedere crisis weer nieuwe uitdagingen met zich meebrengt die niet geoefend of getraind zijn. Het wordt niet voor niets “een crisis” genoemd.

Er worden anno 2019 hoge eisen gesteld aan uw informatievoorziening. De enorme snelheid en complexiteit van de huidige (online) communicatie vragen om een snelle en professionele aanpak van de crisiscommunicatie. Een gedegen analyse en advies vormen de basis voor deze aanpak.

Om dit te bewerkstelligen kan elke ondernemer, bestuurder en organisatie een abonnement op de Crisiscentrale afsluiten en zo deze kennis, hulp en informatie 24/7 paraat hebben.

Vraag uw opleider/adviseur in crisismanagement en/of crisiscommunicatie naar de mogelijkheden, of mail naar: .