MVO

Search Our Site

MVO

De Crisiscentrale is een team van professionals dat vanuit hun ervaring, kennis, menselijkheid en pure mentaliteit wil bijdragen aan gezondheids- en continu├»teitsbevordering voor mensen en organisaties tijdens en na een crisis. 

Dat klinkt misschien theoretisch, maar dat is het niet. Crisismanagement is en blijft 100% mensenwerk.

Wij vinden dat 24x7-crisisondersteuning ook beschikbaar moet zijn voor organisaties die (wegens hun inzet voor het maatschappelijk belang) minder kapitaalkrachtig zijn. Wij willen dat ook zij bijgestaan kunnen worden door ervaren crisisprofessionals wanneer dat nodig is.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat de Crisiscentrale een Stichting oprichten. Partners (opleiders/adviseurs) van de Crisiscentrale krijgen een zetel aangeboden in het bestuur. Zo bepalen wij samen welke organisaties kosteloos of tegen gereduceerd tarief geholpen kunnen worden. De Crisiscentrale en haar partners geven op deze manier samen iets terug aan de maatschappij, aan degenen die het hard nodig hebben. De Stichting is begin 2020 operationeel.

Heeft u nu al een crisis waarvan u denkt dat deze door onze toekomstige Stichting behandeld moet worden?
Neem dan contact op met Ina (06 - 81 55 52 99) of Mariska (06 - 40 95 30 50).