De focus ligt daarbij op het beperken van secundaire gevolgschade tijdens en na crisis.

Wilt u meer weten over het beperken van secundaire gevolgschade voor getroffenen en hulpverleners? Of over hoe het contact met nabestaanden te onderhouden? Hoe te acteren in de (sociale) media? Hoe om te gaan met vraagstukken rondom oorzaak en schuld? Hoe om te gaan met herdenkingen en monumenten? Hoe overgangen vorm gegeven kunnen worden?

Onze experts kunnen uw organisatie ondersteunen om secundaire schade zoveel mogelijk te beperken en gebruik te maken van strategische interventies, burgerparticipatie, zelfredzaamheid, vertrouwen en éénduidigheid.

Onder andere de volgende opties zijn mogelijk:

  • Brainstormsessie betekenisgeving; sparren over de te volgen strategie (ook online mogelijk)
  • Coaching van bestuurders en leidinggevenden over sturing in de nafase
  • Fungeren als klankbordgroep voor MT’s, afdelingen en professionals
  • Verzorgen van een meerdaagse cursus verdieping nafase
  • Inrichten van thema / congresdagen met lezingen en workshops
  • Inzet als interim adviseur / projectmedewerker nafase
  • Begeleiden van (evaluatie)bijeenkomsten

Bel 0900-1230000 of neem contact met ons op via het contactformulier.