1 loket, 1 telefoonnummer, voor crisisondersteuning in de volgende domeinen:

 • Sociale veiligheid: crisissituaties veroorzaakt door menselijk handelen. Bijvoorbeeld bedreiging, afpersing, fraude, terrorisme, zedendelicten, ondermijning, maatschappelijke onrust, pesten/(seksuele)intimidatie/discriminatie, etc.
 • Fysieke veiligheid: crisissituaties veroorzaakt door ongevallen in de natuur of technologie, zoals brand, incidenten met gevaarlijke stoffen, explosies, (dreigende) instorting van gebouwen/tunnels, arbeidsongevallen, natuurgeweld, vliegtuigongevallen, pandemie, ongevallen op water of open zee, op boorplatformen, etc.
 • Informatieveiligheid: crisissituaties die ontstaan uit verlies van (controle over) gevoelige informatie zoals datalekkages, gijzeling van ICT-systemen, etc.
 • Bestuurlijk domein: (interne) bestuurscrisis ontstaan door conflicten of onbehoorlijk bestuur

Crisisondersteuning kan bestaan uit:

 • Deelname in / advisering aan strategische of tactische crisisteams
 • Fungeren als klankbord voor teams of individuele medewerkers / bestuurders
 • Het uitwerken van een (communicatie)strategie, scenario’s of andere teksten
 • Woordvoering (uitvoerend of als coach voor de eigen woordvoerder)
 • Media monitoring en omgevingsanalyses
 • Loggen en notuleren
 • Inrichten en/of bemensen call center en/of online crisis webcare
 • Inrichten en uitvoeren van psychosociale opvang en nazorg
 • Ondersteuning bij het inschakelen van operationele ondersteuning zoals brandwachten en beveiligers
 • Leiden van evaluaties en ongevalsonderzoeken