1 loket, 1 telefoonnummer, voor crisisondersteuning:

 

 • Crisismanagement:
  • Technisch voorzitten
  • Scenario’s uitwerken
  • Stakeholder analyses
  • Informatie management
  • Mediation / conflictbemiddeling intern of extern

 

 • Crisiscommunicatie
  • Communicatiestrategie
  • Woordvoering (uitvoerend of als coach voor eigen woordvoerder)
  • Mediamonitoring en omgevingsanalyse
  • Inrichten en bemensen call center

 

 • Psychosociale hulpverlening
  • Opvang van groepen of individuen
  • Coachen van collegiale opvangteams

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden van crisissituaties:

 • Sociale veiligheid: crisissituaties veroorzaakt door menselijk handelen.
  • Bijvoorbeeld bedreiging, afpersing, fraude, terrorisme, zedendelicten, ondermijning, maatschappelijke onrust, pesten/(seksuele)intimidatie/discriminatie, etc.
 • Fysieke veiligheid: crisissituaties veroorzaakt door ongevallen in de natuur of technologie, zoals
  • brand, incidenten met gevaarlijke stoffen, explosies, (dreigende) instorting van gebouwen/tunnels, arbeidsongevallen, natuurgeweld, vliegtuigongevallen, pandemie, ongevallen op water of open zee, op boorplatformen, etc.
 • Informatieveiligheid: crisissituaties die ontstaan uit verlies van (controle over) gevoelige informatie zoals
  • datalekkages, gijzeling van ICT-systemen, etc.
 • Bestuurlijk domein: (interne) bestuurscrisis ontstaan door bijvoorbeeld
  • conflicten of onbehoorlijk bestuur