1 loket, 1 telefoonnummer, voor crisisondersteuning in de volgende domeinen:

 • Sociale veiligheid: incidenten die worden veroorzaakt door menselijk handelen, bijvoorbeeld bedreiging en afpersing, geweld, fraude, terroristische aanslagen, zedenzaken, ondermijning, maatschappelijke onrust, (psycho)sociale onveiligheid op werk of school door pesten/(seksuele)intimidatie, etc.
 • Fysieke veiligheid: ongevallen die leiden tot crisissituaties, zoals brand, incidenten met gevaarlijke stoffen, explosies, (dreigende) instorting van gebouwen/tunnels, arbeidsongevallen, natuurgeweld, vliegtuigongevallen, pandemie, ongevallen op water of open zee, op boorplatformen, etc.
 • Informatieveiligheid: crises die ontstaan uit verlies van (controle over) gevoelige informatie zoals datalekkages, gijzeling van ICT-systemen, etc.

U kunt bij ons de volgende ondersteuning ontvangen:

 • Extern adviseur voor strategisch of tactisch team
 • Media- en familiewoordvoering
 • Omgevingsanalyse rapportage
 • Scenario-ontwikkeling
 • Loggen
 • Inrichten en/of bemensen call center
 • Inrichten en/of bemensen online crisis webcare
 • Leiden van bijeenkomsten en gesprekken