Crisismeter – Instaet-Crisiscentrale – Crisisscan

Welkom bij de Crisismeter! Met behulp van deze vragenlijst kunt u een inschatting maken van de mate waarin uw organisatie in staat zal zijn om de negatieve gevolgen en schade van een crisis te beperken met crisismanagement en -communicatie.

Een crisis wordt gedefinieerd als onverwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken en invloed heeft op de continuïteit van uw onderneming. In eerste instantie denkt u waarschijnlijk niet na over aansprakelijkheid of verzekeringsdekking, want u heeft de verantwoordelijkheid over de impact op uw bedrijf, werknemers, nabestaanden en de slachtoffers. Bovendien moet uw bedrijf doorgaan. Om goed voorbereid te zijn, worden periodieke trainingen van een crisiscoördinator binnen uw organisatie aangeraden.

De crisismeter is opgedeeld in vier onderwerpen:

  • Crisisbewustzijn – De mate waarin een organisatie zich bewust is van de typen crisis die hen kunnen overkomen.
  • Crisismanagement – De mate waarin de organisatie in staat zal zijn efficiënt de crisis te managen
  • Crisiscommunicatie – De mate waarin een organisatie effectieve crisiscommunicatie toe kan passen.
  • Psychosociale hulpverlening – De mate waarin een organisatie in staat is deze hulpverlening te organiseren.

De crisismeter toetst hoe goed u voorbereid bent indien zich een calamiteit voordoet. U wordt verzocht de stellingen zo goed mogelijk te beantwoorden vanuit uw eigen perspectief. Het invullen van de crisismeter duurt ongeveer 5 minuten. Na beantwoording van alle vragen worden de resultaten per mail toegestuurd. Uw gegevens worden maximaal 60 dagen bewaard en daarna vernietigd.

De crisismeter wordt mede mogelijk gemaakt door de Crisiscentrale en In-Staet. Deze scan is een eerste indicatie op basis van uw eigen antwoorden. Indien gewenst kunnen wij voor u een diepgaande analyse uitvoeren.

Scan starten

Crisisbewustzijn 1. Heeft uw organisatie in beeld welke typen crisis hen kan overkomen?

Volgende vraag

Crisisbewustzijn 2. Heeft u de mogelijke effecten van een crisis in beeld?

Volgende vraag

Crisisbewustzijn 3. Weten alle medewerkers en afdelingen binnen uw organisatie wat hun rol is bij een crisis?

Volgende vraag

Crisisbewustzijn 4. Weten alle medewerkers en afdelingen binnen uw organisatie wat zij kunnen doen om schade te beperken?

Volgende vraag

Crisismanagement 5. Heeft uw organisatie een actueel crisisplan?

Volgende vraag

Crisismanagement 6. Doet uw organisatie aan opleiden, trainen en oefenen voor crisis?

Volgende vraag

Crisismanagement 7. Heeft u, naast het crisisteam, ook andere afdelingen getraind in hun rol bij crisis (zoals personeel van de receptie / HR / communicatie / beveiliging / etc)?

Volgende vraag

Crisismanagement 8. Zijn sleutelfunctionarissen binnen uw organisatie 24/7 beschikbaar?

Volgende vraag

Crisismanagement 9. Heeft u voldoende sleutelfunctionarissen beschikbaar om een crisis vol te houden die meer dan 24 uur duurt?

Volgende vraag

Crisismanagement 10. Is uw organisatie voorbereid op het systematisch loggen/vast leggen van informatie (zoals beeld, besluiten, actielijst)?

Volgende vraag

Crisismanagement 11. Over welke scenarios maakt u zich het meest zorgen?

Volgende vraag

Crisiscommunicatie 12. Is uw organisatie in staat om binnen een uur (social) media monitoring op te starten en een omgevingsanalyse te maken?

Volgende vraag

Crisiscommunicatie 13. Is uw organisatie in staat om een strategisch communicatieadvies en kernboodschap op te stellen?

Volgende vraag

Crisiscommunicatie 14. Heeft uw organisatie in beeld wie de stakeholders zijn?

Volgende vraag

Crisiscommunicatie 15. Is uw organisatie in staat om een call center in te richten en te bemensen?

Volgende vraag

Crisiscommunicatie 16. Zijn personen in uw organisatie getraind in het omgaan met de media?

Volgende vraag

Crisiscommunicatie 17. Is uw organisatie in staat om zelf de media te woord te staan?

Volgende vraag

Opvang en nafase 18. Is uw organisatie in staat om eigen personeel op te vangen?

Volgende vraag

Opvang en nafase 19. Is uw organisatie in staat om familieleden op te vangen?

Volgende vraag

Opvang en nafase 20. Is uw organisatie in staat om een gestructureerde evaluatie doen?

Volgende vraag

Opvang en nafase 21. Heeft uw organisatie een vertrouwenspersoon?

Volgende vraag

Opvang en nafase 22. Bent u verzekerd tegen de risico's van een crisis? (denk aan crisidekking voor inzet van crisisspecialisten, psychosociale hulpverlening, kosten voor vervangende bedrijfsruimte, etc.)

Volgende vraag

Bedankt voor het invullen van de crisisscan! Vul hieronder uw gegevens hieronder in om het resultaat van de crisisscan en ons advies geheel vrijblijvend per e-mail te ontvangen.

Resultaten versturen
0%