Crisisscan

Welkom bij de crisisscan. Met behulp van deze vragenlijst kunt u een inschatting maken van de mate waarin uw organisatie in staat zal zijn om de negatieve gevolgen en schade van een crisis te beperken met crisismanagement en -communicatie.

 

Scan starten

Crisisbewustzijn 1. Heeft uw organisatie in beeld welke typen crisis hen kan overkomen?

Volgende vraag

Crisisbewustzijn 2. Heeft u de mogelijke effecten van een crisis in beeld?

Volgende vraag

Crisisbewustzijn 3. Weten alle medewerkers en afdelingen binnen uw organisatie wat hun rol is bij een crisis?

Volgende vraag

Crisisbewustzijn 4. Weten alle medewerkers en afdelingen binnen uw organisatie wat zij kunnen doen om schade te beperken?

Volgende vraag

Crisismanagement 5. Heeft uw organisatie een actueel crisisplan?

Volgende vraag

Crisismanagement 6. Doet uw organisatie aan opleiden, trainen en oefenen voor crisis?

Volgende vraag

Crisismanagement 7. Heeft u, naast het crisisteam, ook andere afdelingen getraind in hun rol bij crisis (zoals personeel van de receptie / HR / communicatie / beveiliging / etc)?

Volgende vraag

Crisismanagement 8. Zijn sleutelfunctionarissen binnen uw organisatie 24/7 beschikbaar?

Volgende vraag

Crisismanagement 9. Heeft u voldoende sleutelfunctionarissen beschikbaar om een crisis vol te houden die meer dan 24 uur duurt?

Volgende vraag

Crisismanagement 10. Is uw organisatie voorbereid op het systematisch loggen/vast leggen van informatie (zoals beeld, besluiten, actielijst)?

Volgende vraag

Crisismanagement 11. Over welke scenarios maakt u zich het meest zorgen?

Volgende vraag

Crisiscommunicatie 12. Is uw organisatie in staat om binnen een uur (social) media monitoring op te starten en een omgevingsanalyse te maken?

Volgende vraag

Crisiscommunicatie 13. Is uw organisatie in staat om een strategisch communicatieadvies en kernboodschap op te stellen?

Volgende vraag

Crisiscommunicatie 14. Heeft uw organisatie in beeld wie de stakeholders zijn?

Volgende vraag

Crisiscommunicatie 15. Is uw organisatie in staat om een call center in te richten en te bemensen?

Volgende vraag

Crisiscommunicatie 16. Zijn personen in uw organisatie getraind in het omgaan met de media?

Volgende vraag

Crisiscommunicatie 17. Is uw organisatie in staat om zelf de media te woord te staan?

Volgende vraag

Opvang en nafase 18. Is uw organisatie in staat om eigen personeel op te vangen?

Volgende vraag

Opvang en nafase 19. Is uw organisatie in staat om familieleden op te vangen?

Volgende vraag

Opvang en nafase 20. Is uw organisatie in staat om een gestructureerde evaluatie doen?

Volgende vraag

Opvang en nafase 21. Bent u verzekerd tegen de risico's van een crisis? (denk aan crisidekking voor inzet van crisisspecialisten, psychosociale hulpverlening, kosten voor vervangende bedrijfsruimte, etc.)

Volgende vraag

Bedankt voor het invullen van de crisisscan! Vul hieronder uw gegevens hieronder in om het resultaat van de crisisscan en ons advies geheel vrijblijvend per e-mail te ontvangen.

Resultaten versturen
0%