Groepsgesprek onder begeleiding van crisis traumaspecialisten

Mensen in groepen kunnen onder begeleiding van twee crisis trauma specialisten met elkaar in gesprek gaan over wat zij mee maken en methodes aanleren om elkaar te steunen.

Er wordt informatie gegeven over het verloop van een verwerkingsproces en de monitoring hiervan. Ook wordt aandacht gegeven aan de rol van de leidinggevende, steun van de groep en hoe dit te bevorderen. Tevens worden, waar nodig, adviezen gegeven over het activeren van het zelfherstellende vermogen. Gekeken wordt of individuele medewerkers meer ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld als gevolg van eerdere ervaringen.

Voorlichting over trauma preventie in crisis situaties

Tijdens de voorlichting wordt informatie gegeven over normale reacties op crisissituaties, de werking van het brein, het herkennen van signalen en symptomen, en wat je zelf kunt doen wat je zelf kunt doen om blijvende mentale / emotionele schade te voorkomen of te beperken. Hiermee wordt  het zelfhelend vermogen van de deelnemers bevorderd.

Achtergrond informatie

De wens om goed te doen voor anderen kan energie, trots en een gevoel van betekenis en voldoening geven. De betrokkenheid kan echter ook leiden tot overbelasting. De impact is echter erg groot en blijft lange tijd aan.

Ook in het geval van de vluchtelingen crisis is er een enorme druk op hulpverleners. De impact van de oorlog en de verhalen die je hoort werken ook door in het privéleven, zeker bij de mensen wiens roots in het oorlogsgebied liggen. De beperkingen die gevoeld worden in het functioneren, kunnen zorgen voor een gevoel van machteloosheid, frustratie en schuldgevoelens. Functioneren bij aanhoudende spanning en stressgevoelens kunnen ertoe leiden dat mensen mogelijk gevoeliger reageren of sneller geïrriteerd raken, angstig zijn of zich minder goed kunnen concentreren. Men krijgt mogelijk te maken met extra stressoren:

  • Verdriet over de situatie
  • Zorgen om het (mogelijk ) verlies van dierbaren
  • Fysieke uitputting
  • Zorgen om de toekomst
  • Schuldgevoel
  • Mentale uitputting, omdat continue alertheid en waakzaamheid vereist is
  • De hoge werkdruk
  • Onvoldoende tijd nemen voor zichzelf, bijvoorbeeld om stil te staan bij hoe het gaat en te bedenken en te doen wat er nodig is om fysiek en mentaal fit te blijven.
  • Moeilijke afwegingen en keuzes moeten maken, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.
  • Er is sprake van een crisis na een crisis

Het kan lastiger zijn om los te komen van werk en te ontspannen. Ook fysieke klachten komen voor, zoals gespannen spieren of hoofdpijn. Het zijn normale reacties in een uitzonderlijke situatie als deze. Kennis hierover kan helpen om chronische stress, een slechte (mentale) gezondheid en traumatische klachten in een later stadium te voorkomen.

Onze experts zijn ervaren crisisprofessionals die al vele malen mensen en organisaties hebben bijgestaan tijdens crisissituaties.